KÖZBESZERZÉSEK

Regisztrált ügyfeleink részére 24 órás közbeszerzési forródrót szolgáltatásunk ingyenes!

Mit nyújtunk, ha szerződik közbeszerzési szolgáltatásunkra?

•     a megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok alapján megfelelő eljárásrend és eljárás típusok meghatározását

•    az ajánlati/részvételi felhívás ajánlatkérő igényei szerinti és a jogszabályoknak megfelelő elkészítése, szerkesztése és ellenőrzése

•     dokumentáció összeállítása

•     felhívást módosító, visszavonó hirdetmények előkészítése, elkészítése

•     az eljárás során az eljárási cselekmények teljes-körű dokumentálása, minden jellegű dokumentáció elkészítése, így különösen kiegészítő tájékoztatás biztosítása

•     bontási eljárás lefolytatása, jegyzőkönyv elkészítése

•     Bíráló Bizottság munkájánál tanácsadás

•     a kiértékelés metodikájának meghatározása, ajánlatok értékelése

•     szükség esetén a hiánypótlási felhívások megfogalmazása, ajánlattevőkhöz történő eljuttatása, azok értékelése;

•     döntés-előkészítési jegyzőkönyv elkészítése

•     lezáró határozat elkészítése, eredményhirdetés

•     összegezés elkészítése

•     szerződés tervezet elkészítésében való közreműködés

•     további hirdetmények elkészítése az eljárás során

•     közreműködés abban, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során az összeférhetetlenségre és a gazdasági verseny tisztaságára vonatkozó rendelkezések érvényesüljenek

•     szakértői tanácsadás:

•     beszerzés műszaki tartalmát kivéve, dokumentáció előkészítésénél, elkészítésénél

(szükség szerint a műszaki tartalom kialakításához együttműködő partnereinkkel szaktanácsadást nyújtunk)

•     a közbeszerzés tárgyának meghatározásában

•     a vonatkozó jogszabályok feltérképezésében

•     a kizáró okok meghatározásában

•     az alkalmassági kritériumok meghatározásában

•     a bírálati szempont, részszempontok meghatározásában